In 2011 is het precies 200 jaar geleden dat de Burgerlijke Stand werd ingevoerd in Nederland. Per 1 maart 1811 bepaalde keizer Napoleon dat de Franse wetten ook in Nederland van kracht zouden zijn. Sindsdien legde de overheid de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven vast, namelijk: geboorte, huwelijk en overlijden. De feitelijke invoering verschilt van plaats tot plaats. In Groningen was de gemeente Veendam de eerste die alle drie gebeurtenissen in akten registreerde.

Een gemeente maakte en maakt de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten in tweevoud op. Eén exemplaar blijft in het gemeentehuis, het andere gaat naar het betreffende archief in de provincie. Zo beschikt RHC de Groninger Archieven momenteel over geboorte- huwelijks- en overlijdensakten vanaf 1811.

De Groninger Archieven en de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afdeling Groningen schenken in 2011 aandacht aan dit bijzondere jubileum met het project ‘Loket voor Lief en Leed’.

Elke week zal TV Noord een aflevering van de rubriek 'Loket voor Lief en Leed' uitzenden, met een verhaal dat op de een of andere manier te maken heeft met de burgerlijke stand. Dit kan variëren van een bijzonder familieverhaal, een geschenk bij de geboorte of huwelijk dat in de familie bewaard bleef, een verkeerd geschreven familienaam die zijn eigen leven ging leiden, et cetera. Elke aflevering vertelt haar eigen verhaal en wijst de kijker op de mogelijkheden om zelf naar informatie over de eigen familie te zoeken.

Daarnaast is er dit weblog met allerlei bijzondere verhalen over de Burgerlijke Stand. Verhalen die je anders nooit hoort.

Het project ‘Loket voor Lief en Leed’ loopt het hele jaar 2011 door, en is een samenwerkingsverband van RHC Groninger Archieven, NGV afdeling Groningen, RTV Noord en Groninger Museum.

Om de afleveringen van de rubriek op TV Noord te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar uw bijzondere verhaal. Wij roepen iedereen met een mooi, grappig of bijzonder familieverhaal dat met geboorte, huwelijk of overlijden in de periode 1811-1960 te maken heeft, op om dit aan te leveren via e-mail: loketvoorliefenleed@gmail.com. Vergeet niet uw naam en vooral uw telefoonnummer erbij te vermelden.

Helaas zal niet elk verhaal stof voor een uitzending geven, maar de meeste verhalen zullen wel een plek op dit weblog krijgen.