Op TV moet je dingen soms korter formuleren dan je eigenlijk lief is. Zo kwam in de eerste uitzending ter sprake dat stukken ouder dan 50 jaar openbaar zijn. Dat zit in feite iets ingewikkelder in elkaar. Overlijdensakten van meer dan 50 jaar oud zijn inderdaad voor iedereen raadpleegbaar. Om privacy-redenen gelden voor huwelijksakten en geboorte-akten echter wat langere termijnen dat ze niet voor Jan en alleman zijn in te zien. Deze termijnen zijn respectievelijk 75 en 100 jaar.

Het niet-openbaar zijn van akten kan bij genealogisch onderzoek een probleem zijn. Toch is daar in veel gevallen wel een mouw aan te passen. Zoekt men huwelijken en geboorten van familieleden die de laatste 75 jaar getrouwd, of minder dan 100 jaar oud zijn, dan kan men bijvoorbeeld te rade gaan bij de familieberichten zoals ze in kranten hebben gestaan.

Veel oude krantenleggers staan inmiddels online. Zo vindt men bij de Krant van Toen het Nieuwsblad en het Dagblad van het Noorden vanaf 1968. In de krantenbank van de KB (Koninklijke Bibliotheek) bevinden zich bovendien de Groninger en Ommelander couranten uit de periode 1748 – 1814. Vanaf ongeveer 1790 bevatten deze overlijdens- en huwelijksadvertenties, zij het dat deze vrijwel allemaal afkomstig zijn van redelijk bemiddelde families.

Advertenties