Een van de eerste reacties die na de eerste uitzending per mail bij ons binnenkwam, was die van de heer Helperi Helperus Kim uit Rasquert. Hij merkte op dat zijn naam zeldzaam is, en dat onbekenden die naam vaak voor een Aziatische houden. Maar dat ten onrechte, zo weet hij:

“Toen mijn vader mij in 1946 wou aangeven met de namen Helperi Helperus bij de Burgerlijke Stand werden mijn voornamen geweigerd, omdat ze niet voorkwamen op de lijst met voornamen. Pas toen mijn vader met het boek Ommelander Geslachten aankwam en kon aantonen dat Helperi Helperus voorkwam in een uitgestorven tak van onze familie, werden deze namen geaccepteerd. Volgens het verhaal van mijn vader was Helperi destijds een voornaam en Helperus een achternaam.”

Deze anecdote heeft de heer Kim uit mondelinge overlevering. Hij is geen genealoog, en verdiepte zich verder nooit in de familiegeschiedenis. Maar hij zou er toch wel graag het zijne over willen weten.

Welnu, Helperus was, anders dan de vader van Kim meende, vroeger een voornaam. In Alle Groningers komt deze voornaam momenteel 63 maal voor. Wat betreft de oudste meldingen vooral in het  oostelijke deel van Fivelingo. Denk aan Siddeburen, Hellum, Appingedam en Farmsum. Helperi is de tweede naamval van deze voornaam, die gebruikt werd bij patroniemen (als: de zoon van Helperus). Van lieverlee werd dit een familienaam die in dezelfde streek voorkwam als de voornaam Helperus. Omdat dergelijke verlatiniseerde namen – zoals Nicolai, Ypei, Meinardi, Harmanni etc. – vaak werden aangenomen door families met een predikant of schoolmeester als stamvader, zou je kunnen veronderstellen dat dat ook bij de familie Helperi het geval moet zijn geweest.

Wat betreft de familie Kim: ook die kwam vanouds vooral voor in het oosten van Fivelingo. Het was in die streek een redelijk belangrijk geslacht, waarvan diverse leden brouwer waren, maar ook wel wedman.