Van Dick Huisman ontvingen we een verhaal over Foelke Alberts Huisman, geboren in 1823 te Jemgum in Oost Friesland als dochter van een schoenmaker die uiteindelijk in Wagenborgen overleed.

Foelke Huisman zelf woonde in Siddeburen en kreeg daar in de periode 1839 – 1859 acht kinderen. Toen de jongste twee jaar oud was, stierf ze, eveneens in Siddeburen.

Volgens onze correspondent was Foelke nooit getrouwd. Ze was dus acht maal ongehuwd moeder. Een grote schande in die tijd. Al haar kinderen echter, werden bij de Burgerlijke Stand aangegeven door Edsko Rotgers Diephuis, eveneens uit Siddeburen. Hij was weliswaar boerenzoon, maar werkte als boerenknecht, koopman en dagloner. De kinderen van Foelke kregen ook voornamen uit zijn familie van Edsko. Hoewel ze de familienaam van hun moeder Foelke droegen.

Dick Huisman zegt het niet, maar je zou bijna kunnen veronderstellen dat de kinderen van Foelke ook die van Edsko waren. En dat Edsko ze had verwekt. Een aanwijzing daarvoor zou ook kunnen zijn dat Edsko met een andere vrouw getrouwd was, welk huwelijk kinderloos bleef.

Als de veronderstelling juist is, moeten Foelke en Edsko behoorlijk over de tong zijn gegaan. Dick Huisman vraagt zich dan ook af, of iemand anders meer over ze weet te vertellen. Ook zou hij graag willen weten, wie Foelkes kinderen opvoedde na haar dood.

Voor die laatste vraag hebben we even in het diaconieregister van de hervormde gemeente Siddeburen over 1862 gekeken (Groninger Archieven toegang 298 – inv. nr. 102). Ongehuwde moeders en hun kinderen werden namelijk vrij vaak bedeeld, hetzij door een instelling van kerkelijke, hetzij door de burgerlijke armenzorg. Maar helaas, in het diaconale kasboek over dat jaar vonden we geen spoor van Foelkes kinderen. En daarmee blijft de vraag van Dick Huisman voorlopig nog even een open vraag.

Mensen die die hem voort kunnen helpen, omdat ze iets in kerkelijke of rechterlijke archieven hebben gevonden, verzoeken we vriendelijke om dat in een reactie op dit weblog of per mail te melden. Bij voorbaat onze hartelijke dank!