Bij het invoeren van de Burgerlijke Stand was Veendam haantje de voorste. De eerste acten hier dateren van 1 maart 1811, dat is vroeger dan in enige andere Groninger gemeente. Zelfs landelijk schijnt Veendam voorop te hebben gelopen. De eerste akten uit Amsterdam, bijvoorbeeld, dateren pas van enkele dagen later.

Opmerkelijk is ook, dat men in Veendam meteen al werkte met voorgedrukte formulieren. Een grote rol in die voorlijkheid van Veendam speelde de verlichte, invloedrijke en moedige Jan Remees Modderman (1778 – 1834). Over hem gaat het vanavond (dinsdag 1 maart) met name in aflevering 9 van het Loket voor Lief en Leed. Modderman, een telg uit een vermogende doopsgezinde ondernemersfamilie die molens en scheepswerven in en om de stad Groningen bezat, maakte een bestuurlijke carrière na de Bataafse Revolutie van 1795. Hij klom op tot het op een na hoogste niveau in de provincie, en speelde een grote rol bij het binnenhalen van de Russische kozakken, eind 1813. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, daalde daarna zijn ster.

De rubriek Loket voor Lief en Leed is onderdeel van het raamprogramma ‘Noord Vandaag Het Vervolg’ en zal omstreeks 18.30 uur beginnen. Elk uur wordt de uitzending herhaald.