Ook het Meertens Instituut in Amsterdam besteedt nu aandacht aan 200 jaar burgerlijke stand. Maar dan vooral vanuit zijn naamkundige missie. Op zijn website bestrijdt het bijvoorbeeld de mythe dat we onze achternamen te danken hebben aan Napoleon:

"…de genealogen die inmiddels de archieven van de burgerlijke stand doorgespit hebben, weten dat dat voor de meeste namen niet opgaat. Genealogen kunnen achternamen soms tot diep in de Middeleeuwen herleiden. Toch zijn de eerste decennia van de 19e eeuw ook naamkundig van belang: door de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werd in feite het proces van familienaamvorming afgerond, namen die daarvoor nog aan verandering onderhevig waren kregen hun definitieve vorm."

Een heel zinnige opmerking maakt het Meertens Instituut, waar het gaat over de spelling van familienamen. Het invoeren van een gestandaardiseerde spelling viel zo´n beetje samen met die van de burgerlijke stand, en wie zich bezighoudt met de geschiedenis van de eigen voorouders, dient daar terdege rekening mee te houden:

"Er vigeerden verschillende spellingsmethoden. Juist in 1804 werd er met de spelling-Siegenbeek een poging tot normalisatie ondernomen, maar de spellingsverschillen van de namen in die jaren laten zien dat de spellingsvoorschriften bepaald nog niet algemeen waren doorgevoerd."