In een reactie op de uitzending over Spaanse griep, attendeerde Jans Bieleveld uit Appingedam ons op de aanwezigheid van geneeskundige verklaringen over doodsoorzaken, die voor de jaren tussen 1873 en 1928 in het archief van het Damster gemeentebestuur voorkomen (inv. nrs. 875 – 877 aldaar). Deze verklaringen werden opgemaakt op grond van de begraafwet van 1869 en artsen stuurden ze naar de ambtenaar voor de Burgerlijke Stand. Het eerste dodelijke slachtoffer van de ‘Influenza Espanica’ bleek in Appingedam Freerk Vennema (= Fennema) te zijn – diens briefje staat hierboven (klik op het plaatje om het te vergroten).

Overigens zijn er ook in andere gemeente-archieven dergelijke attesten bewaard, zij het niet systematisch en vaak voor een beperkt aantal jaren. Hier volgt een – waarschijnlijk niet uitputtend – lijstje:

  • Groningen van 1867 tot 1979 (niet openbaar vanaf 1951; Groninger Archieven, toegang 1399 inv. nrs. 6434 – 6462; toegang 1607, inv. nrs. 700 – 796);
  • Winsum van 1865 tot 1920 (met hiaten; Gemeente-archief Winsum, archief gemeentebestuur Winsum, inv. nrs. 1106 – 1108);
  • Adorp van 1889 tot 1936 (Gemeente-archief Winsum, archief gemeente Adorp inv. nr. 416);
  • Baflo van 1915 tot 1928 (Gemeente-archief Winsum, archief gemeente Baflo, inv. nr. 1358).

NB: wat betreft de laatste drie gemeenten is gezocht via het Groninger Archiefnet met de zoekwoorden: geneeskundige, geneeskundigen, doodsoorzaak en doodsoorzaken. Bent u benieuwd naar een andere gemeente, dan raden wij aan de inventaris(sen) van die gemeente te raadplegen.