Contacten van de redactie met de gemeente Groningen hebben ertoe geleid dat deze gemeente bijdragen gaat leveren voor dit weblog. Vandaag plaatsen we de eerste twee.

Als gemeente Groningen beheren wij de burgerlijke stand. Daarom publiceren wij vanaf nu regelmatig op deze site over alles wat met de hedendaagse burgerlijke stand te maken heeft.

De gemeente bewaart 50 jaar lang alle overlijdensakten voordat ze naar de Groninger Archieven gaan. Huwelijksakten liggen 75 jaar bij ons in de kluis. Voor geboorteakten is deze termijn 100 jaar.

Heeft u voor familieonderzoek een afschrift nodig van een akte van de burgerlijke stand? Dan kunt u in beginsel zo’n afschrift bij de gemeente opvragen als u kunt aantonen dat u hierbij een ‘gerechtvaardigd belang’ heeft. Informeer bij ons wat de mogelijkheden zijn.

                                                   Sander van der Zwaag