RTV Noord heeft ons meegedeeld, dat het programma rond Loket voor Lief en Leed met onmiddellijke ingang wordt stopgezet. De uitzending op 22 maart rond Opoe Tjadens was de laatste.

Het RHC Groninger Archieven/GAVA, de NGV afd. Groningen en Egge Knol van het Groninger Museum zetten hun project gewoon voort met het weblog en andere activiteiten. Dit hele jaar besteden wij aandacht aan 200 jaar Burgerlijke Stand. Blijft u dus uw reacties en verhalen insturen!!!