Annie Mekel is ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Loppersum. Ook daar kunnen mensen trouwen in mooie historische gebouwen, zoals het kerkje van Eenum.

Een aanstaand echtpaar koos voor dit kerkje als trouwlokatie. Maar toen ‘de gelukkigste dag van hun leven’ daar was, bleek de kerktoren in de steigers te staan. En dat vond het stel niet bepaald leuk. Want nu bedierven die steigers alle foto’s die op deze anders zo fraaie plek zouden worden gemaakt.

Het echtpaar stak zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. Het wilde dat de steigers zouden worden verwijderd. Zo hadden ze de kerk niet gehuurd! Maar er viel niets meer aan te doen. De gemeente informeerde Annie wat er aan de hand was, als trouwambtenaar moest ze er maar het beste van zien te maken.

Het stel zat voor haar, in de kerk. “Ach”, erkende Annie het gewraakte feit,

“…nu staat zo maar ineens, tot jullie groot verdriet, de toren van de kerk in de steigers! Dat was niet de bedoeling. Jullie hadden mooie plaatjes in gedachten, met een glaasje champagne proosten op de wierde van Eenum, het kerkpad hand in hand afschrijden met op de achtergrond het pittoreske kerkje! En dan …. steigers.”

Ze hield even in, je kon bijna een speld horen vallen. “Maar lieve mensen”, vervolgde ze,

“…jullie gaan vandaag trouwen. Trouwen is een werkwoord. Aan een auto, een huis, een huwelijk moet onderhoud worden gepleegd. Ook een huwelijk heeft aandacht, zorg en liefde nodig, steeds weer. Als ik een huis in de steigers zie staan, denk ik altijd: “Goed zo , hier wordt aan gewerkt”. Ik hoop, dat jullie deze steigers om de kerk, waarin jullie elkaar trouw beloven,  met een knipoog opvatten als een stukje symboliek!”

Ze ging over tot de ceremonie protocollaire en verzocht het paar te gaan staan en elkaar de rechterhand te geven. Van enige onvrede werd verder niet vernomen. Na de plechtigheid stuurde het kersverse echtpaar haar een bedankkaart:

“We hebben van verschillende kanten niets dan lof gehoord over uw optreden. Met hartelijke groeten…”

Met dank aan Annie Mekel, Middelstum