"Wanneer men 35 jaren als mannelijk persoon door het leven is gegaan, moet het wel een heel gekke gewaarwording zijn, als uit de officiële akten op een gemeentehuis blijkt, dat men als vrouw staat ingeschreven. Dat ontdekte een Finsterwolder, die in het huwelijk wilde treden. De trouwdatum was al bepaald op 12 januari. De ambtelijke registers gedoogden dat echter niet want hij stond nu eenmaal geboekt als mejuffrouw. Wellicht was de verheugde vader bij de aangifte totaal in de war. Misschien ook is de ambtenaar wat gemakkelijk geweest, in elk geval werd er 35 jaren niets van gemerkt. Maar nu zal het dan toch veranderd moeten worden. En het huwelijk moet nog even worden uitgesteld."

Bron: Nieuwsblad van het Noorden 2 januari 1962