In de verzameling foto’s van RHC Groninger Archieven bevindt zich een zwartwitreproductie van een schilderij dat in 1887 gemaakt is door ene Acker (?) en dat als titel heeft: “Slochteren: ‘het huwelijk'”. Het doek geeft de ondertekening van een huwelijksakte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand weer. Mogelijk is dat dus de toenmalige burgemeester van Slochteren, omdat gemeenten indertijd nog niet veel meer ambtenaren op hun loonlijst hadden staan. Terwijl het bruidspaar tekent, kijkt de familie toe. Aan de wand van het kantoortje overheidspublicaties en folianten met akten burgerlijke stand. Het huwelijksgezelschap en de omgeving voor zo’n gebeurtenis zijn heel wat kleiner, dan tegenwoordig gebruikelijk is! Een huwelijk ging er indertijd ook nog niet zo feestelijk aan toe – als er een feest was, vond dat ook thuis plaats, en niet in een gehuurde zaal.

Omdat we graag een kleurenreproductie van dit veelzeggende schilderij willen hebben, zijn we ernaar op zoek gegaan. Bekend is dat de fotograaf van het Rijksarchief, wijlen M.A. Douma, de reproductie in april 1972 te Slochteren heeft gemaakt, want de foto maakt deel uit van een serie over het gemeentehuis, maar ook andere zaken in Slochteren. Helaas bevindt het schilderij zich niet in de collectie van de Fraeylemaborg en evenmin in het gemeentehuis van Slochteren. Vandaar dat we hier nu een oproep plaatsen:

Wie weet waar dit schilderij zich bevindt?