Het is 1943 of 1944. Komt een man bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zegt dat hij zijn naam veranderen wil, omdat hij er heel veel mee gepest wordt.

"Wat is uw naam?", informeert de ambtenaar.

"Adolf Poepjes", zegt de man.

Het blijft even stil. De ambtenaar moet inwendig lachen, maar heeft er het volste begrip voor dat de man een andere naam wil. "Wat voor achternaam zou u dan willen hebben?", vraagt hij.

"Nee meneer", antwoordt zijn bezoeker: "U begrijpt me verkeerd. Ik wil mijn achternaam helemaal niet veranderen. Het gaat om mijn voornaam."