Op 11 november 1886 trouwt de kleermaker Heinrich Theodorus Meinders te Groningen met de koopmansdochter Aaltje de Vries. Getuige bij het huwelijk is ene Kasper Heinrich Snelle, oud 68 jaar en eveneens kleermaker, waarvan in de akte gezegd wordt dat hij "bloed noch aanverwant" van bruidegom en bruid is.

Toch weten nazaten van het bruidspaar te vertellen, dat deze getuige de vader van de bruidegom was. De bruidegom zou in 1861 als jongen door de latere huwelijksgetuige vanuit Duitsland zijn meegenomen naar Groningen. Het familie-verhaal wil, dat beide te voet naar Groningen kwamen, waar ze later gezamenlijk een winkel hadden.

Een van de nazaten, Anne Hesseling-Meinders zou graag wat meer te weten willen komen over dit verhaal.

Feit is, dat de bruidegom, Heinrich Theodorus Meinders, in 1849 geboren werd te Ditzum, als zoon van Rika Meinders. Hij droeg dus de naam van zijn – ongehuwde – moeder, zijn vader was onbekend. Naderhand overleed zijn moeder te Ditzumer Hamrich. 

Van de huwelijksgetuige en vermoedelijke vader Kasper Snelle weten we, dat hij van de Landschapspolder vlakbij Ditzum kwam, en in 1840 te Groningen getrouwd was met een Rudolfina Dijkema, van wie hij in 1866 te Assen scheidde. Als hij inderdaad de vader van de bruidegom was, dan is het geen wonder dat hij niet met diens moeder trouwde, want hij was immers al gehuwd.

Opmerkelijk is nog, dat er later een Foktje Meinders op hetzelfde adres in Groningen woont als Snelle, met wie ze niet getrouwd was. Foktje zou wel eens een zuster kunnen zijn geweest van Rika, de moeder van de bruidegom. Ze blijkt immers geboren te te Ditzumer Verlaat en overlijdt in 1885.

Er zijn dus wel wat aanwijzingen dat de huwelijksgetuige de vader van de bruidegom was, maar meer ook niet.  Het definitieve bewijs ontbreekt vooralsnog. Mocht u nu meer weten over de relatie tussen Snelle en Meinders, dan stellen we een reactie bijzonder op prijs!

Met dank aan Tobias Wagenaar.