Het Fries historisch en letterkundig centrum Tresoar heeft alle in 1811 geboren inwoners van Friesland verzameld op een website, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld Doutzen Kroes en Foekje Dillema afstammen van zo’n kind uit 1811.

Het is de bedoeling dat bezoekers van de website nagaan of zij net als deze beroemde Friezen een voorvader of – moeder uit 1811 hebben. Dit zal uiteraard ook opgaan voor nogal wat Groningers, want de Friese immigratie is hier altijd erg groot geweest, en dan vooral in het Westerkwartier, waar de streektaal er ook nog de meeste sporen van draagt.

Op de site kunnen de nazaten ‘harde genealogische feiten’ en bijzondere verhalen als reactie kwijt. Op 18 november dit jaar hoopt het Tresoar dan zoveel mogelijk afstammelingen van de in 1811 geboren Friezen bijeen te brengen op een ‘Friezendag’, waar mensen via workshops en individueel meer te weten kunnen komen over het zoeken in Friese archiefbronnen.

Fryslan1811 / geboren in 1811