Sinds 23 augustus kampt onze weblogprovider Web-log (een dochter van Sanoma) al met ernstige problemen bij een migratie van alle Web-logweblogs van het ene systeem naar een ander. Enige honderdduizenden weblogs zijn hierdoor voor de samenstellers èn de lezers onbereikbaar geworden. Hoewel het met de zichtbaarheid van ons weblog nog wel meeviel, is het dashboard (anders gezegd de machinekamer) van dat weblog sinds 23 augustus onbereikbaar. Dit houdt in dat we sinds die datum geen nieuwe stukjes hebben kunnen plaatsen, en ook op andere wijze niets hebben kunnen doen aan dat weblog.

Inmiddels is ons geduld op. We hebben besloten dat we niet langer aan het lijntje willen worden gehouden, en daarom de weblogteksten ingeladen bij een andere provider, WordPress, de foto’s vervangen door foto’s die bij WordPress gestald zijn, en alle interne links die nog naar de oude provider Web-log verwezen eveneens vervangen, al met al een karwei van enige dagen werk.

Nu dat karwei voltooid is, kunnen we ons weblog een doorstart laten maken. Het is de bedoeling om de komende tijd weer regelmatig nieuwe stukjes te plaatsen. Lezers die nog op plaatsing van hun inzending wachtten, vragen we hierbij excuses voor het oponthoud en mensen die het oude weblog nog in hun feedreader hebben zitten, verzoeken we om het adres van het nieuwe weblog daarin op te nemen.

Met een vriendelijke groet, 
de redactie van het Loket voor Lief en Leed