Dat je het met militaire voorvaderen niet bepaald gemakkelijk hebt als genealoog, bewijst de zoektocht van Vincent Evers.

Diens vrouw Johanna Palmen stamt af van een Johannes Palmen, die in 1811 in de stad Groningen trouwde en hier als gepensioneerd soldaat een poelierszaak aan de Vismarkt dreef. Volgens de trouwacte en de latere overlijdensacte was Johannes in 1788 in Maastricht geboren. Diens ouders echter, staan niet in deze stukken genoemd, en bij nader inzien bleken het geboortejaar en de geboorteplaats ook nog eens natte vingerwerk.

In de Collectie Wolters van huwelijken in het Staatse Leger zat wel een huwelijk, gesloten in 1780 te Maastricht, van een Johannes Palmen met een Catharina Koegel, die afkomstig was uit Boerten oftewel Bourtange. Deze Johannes zou de vader van de andere Johannes kunnen zijn. Hij was dragonder in het regiment van Hessen-Cassel.  Dat hij en zijn vrouw in Maastricht kinderen kregen, bleek echter nergens uit.

In het archief van de Raad van State (Nationaal Archief te Den Haag) bevindt zich een stamboek met de vermelding van een Johannes Palmen bij het regiment dragonders van Massou. Deze Johannes verbond zich in 1776 aan het regiment; hij was toen 27 jaar oud en timmerman. Omdat de naam van het regiment verouderd was, daar het al sinds 1768 onder bevel stond van prins Frederik van Hessen-Kassel, zou het om dezelfde Johannes Palmen moeten gaan die in 1780 in Maastricht trouwde. Volgens het stamboek was hij geboren in Vlodrop en om die reden werd de zoektocht daar voortgezet. Echter zonder resultaat.

Vervolgens keek Evers naar de verplaatsingen van het regiment. Omstreeks het geboortejaar van de jonge Johannes bleek het gelegerd in vestingen in de Noord-Brabantse Langstraat. Maar het onderzoek naar een geboorte in een van deze plaatsen leverde evenmin iets op.
 
Uit Duitse bronnen bleek Evers inmiddels, dat de naam Palmen ook veel over de Limburgse grens voorkwam, in de richting van Aken. Daarom zocht hij verder in de collectie cd’s van de Erkelenzer Heimatverein, die zich bevindt in de bibliotheek van NGV Kempen- en Peelland.  En daar vond hij dan de missing link. Op 19 maart 1790 bleek in de Dionysuskerk van Übach-Palenberg gedoopt te zijn Joannes Josephus, zoon van Catharina Kugels – wier naam hier verder niet voorkomt – en Joannes Conradus Palmen.  De herkomst van de Groninger poelier was eindelijk bekend.

Met dank aan Vincent Evers, Heythuysen. Hij is graag bereid nadere informatie te verstrekken. Zijn mailadres: v.evers@telfort.nl

Redactioneel addendum